Πρόσφατη δραστηριότητα ιστότοπου

4 Οκτ 2016, 2:57 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επεξεργάστηκε τη σελίδα Ελληνίδες Γυναίκες Ακτινολόγοι
4 Οκτ 2016, 2:57 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 2010 Οι κυρίες της Ελληνικής ΑκτινολογίαςΜΠΑΛΤΑΣ - ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ- ΦΕΖΟΥΛΙΔΗΣ 01.jpg στη σελίδα Ελληνίδες Γυναίκες Ακτινολόγοι
4 Οκτ 2016, 2:37 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επεξεργάστηκε τη σελίδα Παραδόσεις Ακτινολογίας Ι σε pdf
4 Οκτ 2016, 2:36 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 12 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
4 Οκτ 2016, 2:36 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 11 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
4 Οκτ 2016, 2:36 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 10 ΚΑΡΔΙΑ-ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΓΕΙΑ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
4 Οκτ 2016, 2:35 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 09 ΜΑΖΕΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
4 Οκτ 2016, 2:35 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 08 ΔΙΑΜΕΣΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
4 Οκτ 2016, 2:34 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 07 ΕΜΦΥΣΗΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
4 Οκτ 2016, 2:34 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 06 ΜΟΝΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΟΖΟΣ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
4 Οκτ 2016, 2:34 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 05 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
4 Οκτ 2016, 2:33 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 04 ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
4 Οκτ 2016, 2:32 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 03 ΠΥΚΝΩΣΗ - ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
2 Οκτ 2016, 1:36 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis διέγραψε το συνημμένο 02 ΑΝΑΤΟΜΙΑ.pdf από Παραδόσεις σε pdf
2 Οκτ 2016, 1:35 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 02 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΩΡΑΚΑ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
2 Οκτ 2016, 1:33 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis διέγραψε το συνημμένο 01 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ.pdf από Παραδόσεις σε pdf
2 Οκτ 2016, 1:33 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis διέγραψε το συνημμένο 00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.pdf από Παραδόσεις σε pdf
2 Οκτ 2016, 1:31 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 01 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
2 Οκτ 2016, 1:31 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 00 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Fezoulidis 2016-2017.pdf στη σελίδα Παραδόσεις σε pdf
2 Οκτ 2016, 1:25 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχική Σελίδα
2 Οκτ 2016, 1:22 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχική Σελίδα
2 Οκτ 2016, 1:20 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επισύναψε το 2016-09-29 4ο έτος, Φοιτητές ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μαθήματα Ακτινολογίας. Καθηγητής Ιωάννης Β. Φεζουλίδης.JPG στη σελίδα Αρχική Σελίδα
2 Οκτ 2016, 1:06 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχική Σελίδα
2 Οκτ 2016, 1:01 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχική Σελίδα
2 Οκτ 2016, 12:50 μ.μ. Ο χρήστης Ioannis V. Fezoulidis επεξεργάστηκε τη σελίδα Αρχική Σελίδα