Προπτυχιακή Εκπαίδευση

  • Πρόγραμμα παραδόσεων Ακτινολογία Ι
  • Πρόγραμμα παραδόσεων Ακτινολογία ΙΙ 
  • Πρόγραμμα παραδόσεων Απεικονιστική Ανατομική 

Ακτινολογία Ι (Υποχρεωτικό μάθημα)

Στόχος του μαθήματος:

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές θα πρέπει:
  1. Να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές ακτινοβολίας, ακτινοπροστασίας, λειτουργίας όλων των απεικονιστικών μηχανημάτων (συμπεριλαμβάνονται απλές ακτινογραφίες, εξετάσεις με σκιαγραφικά μέσα, υπερηχοτομογραφία κλίμακας γκρίζου και έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία, υπολογιστική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, συμβατική και ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία, επεμβατικές τεχνικές και βασικές αρχές πυρηνικής ιατρικής.
  2. Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την χρησιμοποιούμενη απεικονιστική μέθοδο, αναδεικνυόμενα όργανα και ανατομικά μόρια, να γνωρίζουν την φυσιολογική απεικόνιση, να ανιχνεύουν και να περιγράφουν έκδηλα ή κρίσιμα για την ζωή παθολογικά ευρήματα και να δύνανται να συντάξουν βασική διαφορική διάγνωση.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

  1. Η μελέτη των βασικών αρχών των εφαρμοσμένων μεθόδων Ιατρικής Απεικόνισης, προσέγγιση της ιεραρχημένης χρησιμοποίησής τους καθώς και των αρχών ακτινοπροστασίας. Βασικές αρχές ακτινοφυσικής και ακτινοπροστασίας, λειτουργίας όλων των απεικονιστικών μεθόδων καθώς και τα είδη, ενδείξεις, αντενδείξεις και παρενέργειες σκιαγραφικών μέσων
  2. Παρουσίαση και ανάλυση της φυσιολογικής και παθολογικής απεικονιστικής σημειολογίας του ανθρωπίνου οργανισμού συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων συμβατικής ακτινοδιαγνωστικής, των νεωτέρων απεικονιστικών μεθόδων (υπολογιστική τομογραφία, υπερηχοτομογραφία, μαγνητική τομογραφία), μεθόδων πυρηνικής ιατρικής καθώς και των εφαρμογών της διαγνωστικής αγγειογραφίας και επεμβατικής ακτινολογίας για τα κάτωθι συστήματα: κεντρικό νευρικό σύστημα, όργανα του θώρακα και μυοσκελετικό σύστημα

Διδασκαλία: Διαλέξεις - Φροντιστήρια

Πρόγραμμα παραδόσεων Ακτινολογία Ι


Ακτινολογία ΙI (Υποχρεωτικό μάθημα)

Στόχος του μαθήματος:

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές θα πρέπει:

Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την χρησιμοποιούμενη απεικονιστική μέθοδο, αναδεικνυόμενα όργανα και ανατομικά μόρια, να γνωρίζουν την φυσιολογική απεικόνιση, να ανιχνεύουν και να περιγράφουν έκδηλα ή κρίσιμα για την ζωή παθολογικά ευρήματα και να δύνανται να συντάξουν βασική διαφορική διάγνωση σε εξετάσεις κεφαλής-τραχήλου, γαστρεντερικού συστήματος, ουροποιογεννητικού συστήματος και μαστού.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Παρουσίαση και ανάλυση της φυσιολογικής και παθολογικής απεικονιστικής σημειολογίας του ανθρωπίνου οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων συμβατικής ακτινοδιαγνωστικής, των νεωτέρων απεικονιστικών μεθόδων (υπολογιστική τομογραφία, υπερηχοτομογραφία, μαγνητική τομογραφία), μεθόδων πυρηνικής ιατρικής καθώς και των εφαρμογών της διαγνωστικής αγγειογραφίας και επεμβατικής ακτινολογίας για την περιοχή κεφαλής-τραχήλου, το γαστρεντερικό σύστημα, το ουροποιογεννητικό σύστημα και τον μαστό.

Διδασκαλία: Διαλέξεις - Φροντιστήρια

Πρόγραμμα παραδόσεων Ακτινολογία ΙΙ


Απεικονιστική Ανατομική (Επιλογής)

Στόχος του μαθήματος:
Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την χρησιμοποιούμενη απεικονιστική μέθοδο, τα αναδεικνυόμενα όργανα και ανατομικά μόρια σε προβολικές και τομογραφικές απεικονιστικές εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα συστήματα. 

Περιεχόμενο του μαθήματος:
Παρουσίαση και ανάλυση των απεικονιστικών μεθόδων, της φυσιολογικής απεικόνισης των επιμέρους ανατομικών στοιχείων σε απλές ακτινογραφίες, εξετάσεις με σκιαγραφικά, την υπολογιστική τομογραφία, την υπερηχοτομογραφία, την μαγνητική τομογραφία, τις μεθόδους πυρηνικής ιατρικής καθώς και την διαγνωστική αγγειογραφία σε όλα τα συστήματα.

Διδασκαλία: Διαλέξεις

Πρόγραμμα παραδόσεων Απεικονιστική Ανατομική