Μονάδες Εργαστηρίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΠΓΝΛ

Το Εργαστήριο Ακτινολογίας ευρίσκεται στο ισόγειο του νοσοκομείου και έχει συνολική έκταση 2000 τ.μ. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 1. Αξονικός τομογράφος, TOSHIBA 16 Τομών 
 2. Αξονικός τομογράφος ελικοειδούς σάρωσης, Philips SR-5000 
 3. Ψηφιακός Αγγειογράφος Philips Integris 3000 με C-arm και αυτόματο εγχυτή 
 4. Τηλεχειριζόμενη μονάδα ακτινοσκόπησης Philips Diagnost 94 system με τομογράφο 
 5. Τηλεχειριζόμενη ψηφιακή μονάδα ακτινοσκόπησης Philips Diagnost 93 system 
 6. Υπερηχοτομογράφος ATL 3000 με δυνατότητες έγχρωμου Doppler με κεφαλές για όλα τα όργανα και ενδοκοιλοτική κεφαλή
 7. Υπερηχοτομογράφος κλίμακας γκρίζου με ενδοκοιλοτική κεφαλή
 8. Υπερηχοτομογράφος κλίμακας γκρίζου
 9. Μηχάνημα ενδαγγειακής υπερηχοτομογραφίας Endosonics
 10. Μαστογράφος χαμηλής δόσεως
 11. Ορθοπαντομογράφος και μονάδα κεφαλομετρικών ακτινογραφιών
 12. Σταθερό ακτινογραφικό μηχάνημα με αντιδιαχυτικό διάφραγμα (Bucky) για επείγουσες ακτινογραφίες χωρίς μεταφορά του ασθενούς από το φορείο (συνοδεύεται από δύο ακτινοδιαπερατά φορεία)
 13. Μηχάνημα με οριζόντια τράπεζα και όρθιο Bucky
 14. Μηχάνημα με οριζόντια τράπεζα, ενσωματωμένο τομογράφο και όρθιο Bucky
 15. Τρία φορητά ακτινογραφικά μηχανήματα
 16. Τρία φορητά ψηφιακά ακτινοσκοπικά-ακτινογραφικά μηχανήματα
 17. 1 σταθμός εργασίας Easy Vision με λογισμικό για μετεπεξεργασία και αποθήκευση εικόνων αξονικής τομογραφίας, μαγνητικής τομογραφίας και υπερήχων
 18. 1 σταθμός εργασίας Easy Vision με λογισμικό για μετεπεξεργασία και αποθήκευση εικόνων ψηφιακής αγγειογραφίας - στεφανιογραφίας και ψηφιακών ακτινογραφιών
 19. Δίκτυο νοσοκομείου το οποίο συνδέει τους δύο σταθμούς εργασίας μεταξύ τους και με την μονάδα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας. Το δίκτυο συνδέει όλα τα προαναφερθέντα ψηφιακά μηχανήματα και έχει προβλεφθεί επέκταση σε PACS.
 20. 1 κάμερα ημέρας για εκτύπωση αξονικών τομογραφιών και υπερήχων
 21. 1 κάμερα ημέρας για εκτύπωση αγγειογραφιών, στεφανιογραφιών και ψηφιακών ακτινογραφιών
 22. 2 Ξηρογραφικά εκτυπωτικά laser για εκτύπωση εικόνων από τους σταθμούς εργασίας
 23. 4 σκοτεινοί θάλαμοι με εμφανιστήρια
 24. 1 εμφανιστήριο ημέρας
 25. Μαγνητικός Τομογράφος 3 Tesla
Comments