Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου ακολουθεί την φιλοσοφία των Προτάσεων για την Εκπαίδευση στην Ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής οι οποίες έχουν προκύψει από συνεργασία των κάτωθι Ευρωπαϊκών Οργάνων:

 • Ευρωπαϊκή Ενωση Ειδικευμένων Γιατρών (U.E.M.S.) - Τομέας Ακτινολογίας
 • Επιτροπή Ακτινολόγων της U.E.M.S. για την Εκπαίδευση στην γενική Ακτινοδιαγνωστική
 • Ευρωπαϊκές Εταιρίες Ακτινολογικών Υποειδικοτήτων
 • Επιτροπή Υποειδικοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακτινολόγων (EAR)
 • Ευρωπαϊκό Κολέγιο Εκπαίδευσης στην Ακτινολογία
 • Επιτροπή Εκπαίδευσης της EAR
 • Γραφείο διοίκησης της EAR

Η διάρκεια της εκπαίδευσης για την απόκτηση πλήρους ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής είναι πέντε έτη στην Ελλάδα.

Το Γενικό Περιφεριακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας αποτελεί πολυδύναμο τριτοβάθμιο κέντρο, το οποίο περιλαμβάνει τμήματα Παθολογικής Ανατομικής, Χειρουργικής, Εντατικής Θεραπείας, Επειγόντων Περιστατικών και Παθολογίας. Τα ανωτέρω τμήματα προτείνονται ως απαραίτητα στις προτάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων.


Εκπαιδευτικοί στόχοι

Ο ειδικευόμενος στο τέλος της εκπαίδευσής του για όλα τα όργανα θα είναι εξοικειωμένος με:

 • Όλες τις απεικονιστικές τεχνικές και τις τεχνικές των ακτινολογικών επεμβάσεων
 • Την φυσιολογική Ανατομία και Φυσιολογία των συστημάτων
 • Την Παθοφυσιολογία, την Παθολογική Ανατομική και τα κλινικά ευρήματα των κύριων παθήσεων
 • Τα απεικονιστικά ευρήματα των διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων

Ο ειδικευόμενος θα συμμετάσχει στη σύνταξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, στην εκπόνηση κλινικών ή πειραματικών μελετών, θα πραγματοποιήσει ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων σε επιστημονικές συναντήσεις σαν ομιλητής και τέλος θα συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών.


Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

1ο έτος:

Εισαγωγή στην Ακτινοφυσική, Αρχές Ακτινοπροστασίας και βασικές αρχές λειτουργίας των απεικονιστικών μηχανημάτων (ακτινογραφικών, ακτινοσκοπικών, ψηφιακών ακτινογραφικών, αγγειογραφικών συστημάτων, υπερηχοτομογράφων κλίμακας γκρίζου και έγχρωμου Doppler, υπολογιστικών τομογράφων συμβατικής και ελικοειδούς σαρώσεως, μαγνητικών τομογράφων, μαγνητικής αγγειογραφίας)

Από ένα δίμηνο πρακτική εκπαίδευση σε:
Κλασική ακτινοδιαγνωστική (απλές ακτινογραφίες πυελογραφίες- εξετάσεις πεπτικού)
Υπερηχοτομογραφία
Υπολογιστική τομογραφία

Μετά την πάροδο του εξαμήνου ο ειδικευόμενος θα είναι σε θέση να εφημερεύει με την επιτήρηση ειδικευόμενου μεγαλύτερων ετών (4ου ή 5ου έτους) καθώς και των ειδικευμένων ιατρών του τμήματος. Κατά τις εφημερίες ο ειδικευόμενος θα πραγματοποιεί διαγνώσεις ακτινογραφιών και θα είναι σε θέση να εκτελεί και να διαγιγνώσκει ακτινοσκοπικές εξετάσεις υπερηχοτομογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας. Οι διαγνώσεις κατά την εφημερία θα φέρουν την ένδειξη προσωρινή διάγνωση και θα επικυρώνονται αργότερα από τους ειδικευμένους ιατρούς.


Έτη 2, 3, 4 (σύνολο 138 εβδ.)


Διάρκεια εκπαίδευσης για κάθε Όργανο-Σύστημα
Βασικές επεμβατικές τεχνικές 8 εβδ.
Μαστός 6 εβδ.
Καρδιαγγειακό 12 εβδ.
Επείγουσα Ακτινολογία 8 εβδ.
ΓΕΣ, Κοιλιακή χώρα 17 εβδ.
Μυοσκελετικό Σύστημα 17 εβδ.
Νευροακτινολογία 17 εβδ.
Κεφαλή-Τράχηλος 10 εβδ.
Παιδιατρική 12 εβδ.
Θώρακας 17 εβδ.
Ουροποιογεννητικό 14 εβδ.
Πρακτική εκπαίδευση – απαιτούμενος αριθμός εξετάσεων

Για κάθε όργανο - σύστημα ο ειδικευόμενος θα πραγματοποιεί έναν ορισμένο αριθμό εξετάσεων επεμβατικών ή διαγνωστικών 
Οι επιμέρους επεμβατικές τεχνικές που πραγματοποιούνται σε όλα τα συστήματα στα έτη 2, 3 και 4 προσμετρώνται στα τμήματα ‘Καρδιαγγειακό’ και ‘Επεμβατικό 
Παρατίθενται κατωτέρω οι αριθμοί εξετάσεων σε US, CT και MRI. 

Υπολογιστική Τομογραφία 
Σύνολο 1500 εξετάσεις
200 Εγκεφάλου
200 Σπονδυλικής Στήλης
750 που θα περιλαμβάνουν θώρακα, κοιλία, άκρα, πύελο και τράχηλο, καθώς και βιοψίες και παροχέτευση υγρών συλλογών

Υπερηχοτομογραφία
Σύνολο 1500 εξετάσεις
400 Κοιλίας
200 Πυέλου - Όσχεου
Στον συνολικό αριθμό συμπεριλαμβάνονται και εξετάσεις τραχήλου, θώρακος, εγκεφάλου νεογνών και άκρων, καθώς και βιοψίες με βελόνη και παροχετεύσεις υγρών συλλογών

Μαγνητική Τομογραφία
Σύνολο 750 εξετάσεις
150 Εγκεφάλου
100 Νωτιαίου μυελού και σπονδυλικής στήλης
150 Οστών και αρθρώσεων
Στον συνολικό αριθμό συμπεριλαμβάνονται οι εξετάσεις τραχήλου, θώρακος, κοιλίας, πυέλου και μαστού

Η εκπαίδευσή κατά τα έτη 2, 3, 4 και 5 θα καταγράφεται σε ειδικό μητρώο του ειδικευόμενου


5ο έτος
Ο ειδικευόμενος επιλέγει είτε να διευρύνει την εμπειρία του στην Γενική Ακτινοδιαγνωστική, σε διάφορα όργανα - συστήματα και τεχνικές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του ή εναλλακτικά αφιερώνει ολόκληρο το πέμπτο έτος σε μια περιοχή ενδιαφέροντος ως προστάδιο εξειδίκευσης.
Comments