Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων

και Κλινικοεργαστηριακών Συναντήσεων

Εργαστηρίου Ακτινολογίας-Ιατρικής Απεικόνισης

Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 

Διευθυντής Ιωάννης Β. Φεζουλίδης

Καθηγητής Διαγνωστικής Ακτινολογίας Π.Θ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα  Μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής μοριοδοτούνται από τον Π.Ι.Σ. με 18 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

 

Γραμματεία Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων:Στέλλα Μαστρογιάννη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2413501975