Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Ακτινολογίας - Ιατρικής Απεικόνισης
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Μεζούρλο, 41110 Λάρισα

Τηλέφωνο:  +30 2413-50 1975
ΦΑΞ:           +30 2413-50 1974
Mail:
              stelmast@gmail.com
Comments