Εργαστήριο Ακτινολογ
ίας - Ιατρικής Απεικόνισης
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας


Τμήμα Ιατρικής 
Σχολή Επιστημών Υγείας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2016-09-29 4ο έτος, Φοιτητές ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μαθήματα Ακτινολογίας. Καθηγητής Ιωάννης Β. Φεζουλίδης

2016-09-29 4ο έτος, Φοιτητές ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μαθήματα Ακτινολογίας. 

Καθηγητής Ιωάννης Β. Φεζουλίδης.


2014-10-04, 4ο έτος, Φοιτητές ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μαθήματα Ακτινολογίας. 
Καθηγητής Ακτινολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιωάννης Β. Φεζουλίδης.2013-10-09 Φοιτητές Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4ο έτος
2013-10-09, 4ο έτος, Φοιτητές ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μαθήματα Ακτινολογίας. 
Καθηγητής Ακτινολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιωάννης Β. Φεζουλίδης.


2012-10-03, Τεταρτοετής Φοιτητές Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Καθηγητή Ακτινολογίας και Πρόεδρο του Τμήματος, στην πρώτη παράδοση του μαθήματος Ακτινολογίας.

2012-10-03, 4ο έτος, Φοιτητές ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μαθήματα Ακτινολογίας. 
Καθηγητής Ακτινολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιωάννης Β. Φεζουλίδης.

https://sites.google.com/site/radiologyuniversitythessaly/home/2010%20%CE%9F%CE%B9%20%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91-%20%CE%A6%CE%95%CE%96%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%2002.JPG
 -- Information in English